සුභාවිත බස් සිංදු 1000 සහ වීඩියෝ මෙතැනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න [Bus Songs FREE Download] - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

bus-songs-1000-free-download
රජයෙන් බස් වලට දුන්නු සුභාවිතගීත 1000 සහ වීඩියෝපට මෙතැනින්FREE Download
විවිධ ඝෝෂාකාරී ගීත වාදනය කරන දුරගමන් සේවා සහ අනෙකුත් මගී ප‍්‍රවාහන බස්රථවල ගමන් ගන්නා මගීන් විසින් කරන ලද පැමිණිලි හේතුවෙන්
ජාතික ගමනාගමන කොමිසම ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් 2020 ජනවාරි 1 දා සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා.ඒ සුභාවිත ගීත 1000 ක් අඩංගු CD තැටියක් සහ වීඩියෝ පට බස් වලට ප්‍රධානය කිරීමෙනුයි.එම ගීත 1000 සහ වීඩියෝ පට අප ඔබට නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ලබා දී තිබෙනවා.ගීත 1000  MP3 ෆයිල් කොටස් වශයෙන් ලබා දී තිබෙනවා.අදාල කොටස මත ක්ලික් කෙරූ විට වෙනම විවෘත වන අතර එහි ඇති ඩොට් 3 මත කිල්ක් කර download කර ගත හැක.MP3 කොටස් Online ද ශ්‍රවණය කල හැක.වීඩියෝ පට බැලිය හැක්කේ download කිරීමෙන් පසුවයි.වීඩියෝ පට AVI format එකෙන් ලබා දී ඇත.
අලුත් ගීත ඇතුලත් කිරීම් සහ වෙනස්කම් සිදුවිය හැකි බැවින් මෙම පිටුව bookmark(save) කර තබා ගන්න.


Bus Songs FREE Download -NTC Music Project

MP3 Files Video Files
Listen & Download MP3 - Part 1 (225MB) Download Video - Part 1 (567MB)
Listen & Download MP3 - Part 2 (222MB) Download Video - Part 2 (598MB)
Listen & Download MP3 - Part 3 (220MB) Download Video - Part 3 (596MB)
Listen & Download MP3 - Part 4 (212MB) Download Video - Part 4 (611MB)
Listen & Download MP3 - Part 5 (225MB) Download Video - Part 5 (619MB)
Listen & Download MP3 - Part 6 (239MB) Download Video - Part 6 (609MB)
Listen & Download MP3 - Part 7 (239MB) Download Video - Part 7 (619MB)
Listen & Download MP3 - Part 8(217MB)
Listen & Download MP3 - Part 9 (228MB)

last update :  - 12.20PM | 2020 ජන. 4
first update :  - 4.35PM | 2020 ජන. 3
https://bit.ly/2MUaOz8

Bus Songs 1000 MP3 FREE Download | සුභාවිත ගී | Bus Songs


Share This:
Related Posts:

Post Top Ad