එක ගෙයි සොකරි - පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සහ ගීතය මෙතැනින් - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

eka-gei-sokari-film-trailer-song-free-download
එක ගෙයි සොකරි 
පූර්ව ප්‍රචාරක පටය මෙතැනින් 

ජැක්සන් ඇන්තනී අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ නිර්මාණයක් වන එක ගෙයි සොකරි චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය පහලින් බලන්න.එම පටයේ අඩංගු ලා හිරු කිරණේ ගීතය(audio) පහලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.

Eka Gei Sokari (එක ගෙයි සොකරි) - Official Trailer (HD)


Jackson Anthony - Eka Gei Sokari Movie Songs - La Hiru Kirane (ලා හිරු කිරණේ)


ලා හිරු කිරණේ Audio Song Download

free download here

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad