කැරවෑන් ෆ්‍රෙෂ් නම වෙනස් කරමින් රට රවටන්නට සැරසෙයි - Caravan Fresh - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

කැරවෑන් ෆ්‍රෙෂ් නම වෙනස් කරමින්රට රවටන්නට සැරසෙයි

Caravan Fresh සන්නාමයෙන් පිහිටා ඇති බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ශාඛා ජාලයේ මහා පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදනාගාරයේ ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය හදිසි වැටලීමක් කෙරූ අතර එය මදීනා ෆුඩ්ස් පුද්ගලික සමාගමේ ගබඩාවකි.එහිදී කල් ඉකුත් වූ බේකරි සහ කේක් අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළු මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ටොන් 17.5ක් හමුවූ අතර එහි වෙළඳපල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 15කට අධික බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සඳහන් කළේ.
 එම සිදුවීමෙන් පසු මදීනා ෆුඩ්ස් තම නාමය වෙනස් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.ඒ මාස්ටර්බේකර් ලංකා නමින්.ඔවුන් පුවත්පත් තුල ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන්වීම් පල කර තිබෙනවා.ඉස්ලාමීය හලාල් සහතිකයද(ඉස්ලාම් ආගමේ අනුමත ද්‍රවයන් පමණක් යොදයි) යොදා ගෙන මොවුන් පිරිසිදු ආකාරයට ආහාර නිපදවන්නේ යැයි කියමින් කෙරූ මුලාව රට හමුවේ ඔප්පු වී තිබෙන්නේ හලාල් සහතිකය ගැනද මිනිසුන්ගේ දැඩි අප්‍රසාදය යොමු කරවමින්.

එම වැටලීමේ වීඩියෝ මෙතැනින් බලන්න

caravan-fresh-madeena

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad