රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ අයදුම්පත් භාරගැනීම පෙබ.20 තෙක් ;අයදුම්පත මෙතැනින් - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

Government Job Vacancies in Sri Lanka
ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතැනින් 
ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න
 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ/ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ අයදුම්පත් භාරගැනීම පෙබ.20 තෙක් කල් දමා ඇත.
 ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යටතේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරින් 50,000 ක් රජයේ රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අදාල අයදුම්පත් භාරගැනීම පෙබරවාරි 14 තෙක් තිබූ අතර එය පෙබරවාරි 20 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.
සුදුසුකම් :

 • රැකියා අපේක්ෂකයන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාවක් හෝ එයට සමාන සුදුසුකමක් ලෙස විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් සඳහා 2019-12-31 වන දිනට සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර තිබීම.
 • 2019-12-31 වන දිනට වයස අවුරුදු 35ට නොවැඩි විය යුතුය.(මෙය 45 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.)
 • අයැදුම්කරු, අයැදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ස්ථීර පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය. 
 • පදිංචිය සහ 2020-01-01 දිනට උපාධිය ලබා වසරකට වැඩි කාලයක් රැකියා විරහිතව සිටි බවට ග්‍රාමනිලධාරී සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කළයුතුය.

සිංහල අයදුම්පත මෙතැනින් Download කර ගන්න.(Option2)
ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත මෙතැනින් Download කරගන්න.

අයදුම්පත යොමු කිරීම :
අයැදුම්පත නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර උපාධි සහතිකය හෝ ඩිප්ලෝමා සහතිකය සහ ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ ඡායා පිටපතක් (මුල් පිටපත අනුව, සසඳා සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු/නීතිඥයෙකු විසින් සත්‍ය පිටපතක් බව සහතිකකර) 2020-02- 20 වන දිනට පෙර ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්පීඩ් පෝස්ට් කුරියර් සේවාව මගින් පහත ලිපිනයට එවිය යුතුය.

"රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරී රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන - 2020",
ආයතන කළමනාකරණ සහ සම්බන්ධිකරණ අංශය, 
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, 
ගාලු මුවදොර, 
කොළඹ 01 


ලිපියේ වම් පස ඉහළ කෙළවර, "රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන - 2020", ලෙස සඳහන් කර තිබිය යුතුයි.

නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයැදුම්පත්‍ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

පුහුණුව සඳහා තෝරා ගැනීම :
තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස වසරක පුහුණු කාලයකට යටත් වනු ඇත.ඔවුහු ,


 • ග්‍රාමීය හා වතු පාසල්,
 • ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග කාර්යාල,
 • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන,
 • ප්‍රාදේශීය වනජීවි කාර්යාල,
 • දේශීය ආයුර්වේද රෝහල්,
 • ග්‍රාමීය රෝහල්/ඩිස්පෙන්සරි,
 • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව,
 • කෘෂිකර්ම ගොවි පොළ,
 • ව්‍යාප්ති සේවා මධ්‍යස්ථාන,
 • ග්‍රාමීය සුළු අපනයන භෝග කාර්යාල,
 • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව,
 • ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව යන සේවාවන්හි නියුක්ත කෙරෙති.


වැටුප :
වසරක පුහුණු කාලය තුළ රුපියල් 20,000/= ක දිමනාවක් ගෙවනු ලැබේ.

ස්ථාන මාරු :
දිස්ත්‍රික්ක පදනමින් පත්වීම් කෙරෙන අතර පළමු පත්වීම ලබන දිස්ත්‍රික්කයේ වසර 05ක් සේවය කිරීම අනිවාර්ය වේ.

මේ පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු 0112433261 දුරකථන අංකය ඔස්සේ ලබා ගත හැක.
මේ සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් පලකල පුවත්පත් දැන්වීම මෙතැනින්.
දිනය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිල වෙබ් අඩවියේ පලවූ ලිපිය මෙතැනින්.

(ඉහත තොරතුරු සියල්ල www.presidentsoffice.gov.lk/ නිල වෙබ් අඩවියෙන් උපුටා ගත් දත්තයන් වේ)

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad