ලොව උසම තැන විලාසිතා දැක්මේ ගිනස් වාර්තාවට ලංකාවේ ඔනෙලාත් - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

Mt. Everest Fashion Runway onela
ලොව උසම තැන විලාසිතා දැක්මේගිනස් වාර්තාවට ලංකාවේ ඔනෙලාත්

‘Mt. Everest Fashion Runway’ නමින් සංවිධානය කර තිබුණු විලාසිතා දැක්මක් එවරස්ට් කදුවැටියේ මීටර 5291ක් උසින් යුතු ස්ථානයක ඉදිවූ වේදිකාවක් මතදී පවත්වා තිබුණා.ජනවාරි 28දා පැවැත්වූ මෙය ලොව උසම ස්ථානයේ සිට පැවැත්වූ විලාසිතා දැක්ම ලෙස ගීනස් වාර්ථාක් තැබීමට සමත්ව තිබෙනවා. නේපාලය එම ගීනස් වාර්ථාව තැබීම වෙනුවෙන් මෙරට රූපරාජිනියක් වන  ඔනෙලා ගුණසේකර දායක වී තිබීම ශ්‍රී ලංකාවටද අභිමානයකි.
  

onela-evarast

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad