සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට සිතන ඔබට රජයෙන් දෙන පොත් පිංච මෙන්න - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

SME Development ebook free download
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් 
අරඹන ඔබට රජයෙන් දෙන පොත් පිංච 

මෙය අතිශය තරඟකාරී ව්‍යාපාරික පරිසරයක් තුළ දැඩි අවදානමක් භාරගෙන
ස්වකීය ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වා ගැනීමට, දියුණු කිරීමට,
නවීකරණය කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට තම ව්‍යාපාරික බුද්ධිය මෙහෙයවමින් දිවා රාත්‍රී වෙහෙස ගන්නා අපේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායික ප්‍රජාවගේ ව්‍යාපාරික ඥාණය වැඩි වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරී වීමේ චේතනාවෙන් යුතුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ග්‍රන්ථයකි.

සිංහල pdf එක Online බැලීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම මෙතැනින් (20.2MB)

මෙහි පටුන 
sme-development-1

sme-development-2

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad