2019 දී පාර්ලිමේන්තුවේදී වචනයක් කතා නොකල මන්ත්‍රීවරු 4 මෙන්න - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

sri-lanka-parliament-members-speechless
2019 දී පාර්ලිමේන්තුවේ වචනයක්වත්කථා නොකළ මන්ත්‍රීවරු 4 මෙන්න
2019  වසරේ හැන්සාඩ් දත්ත වාර්තා මත පදනම්ව අලුත් සමීක්ෂණයක  ප්‍රතිඵල පැමිණ තිබෙනවා.Manthri.lk වෙබ් අඩවිය විසින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇති අතර එහිදී 2019 දී
2019 වසරේ පාර්ලිමේන්තුවේදී එක් වචනයක් හෝ කථා නොකළ මන්ත්‍රීවරුන් 4 දෙදෙනෙක් සිටින බව වාර්තා වී තිබෙනවා.


ඒ අනුව
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක (කුරුණැගල/ සන්ධාන),
ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් (මාතලේ/සන්ධාන),
සිරිපාල ගම්ලත් (පොලොන්නරුව/සන්ධාන),
ඩුලිප් විජේසේකර (ගම්පහ/සන්ධාන) එසේ පාර්ලිමේන්තුවේ වචනයක්වත් කථ නොකළ මන්ත්‍රීවරුන් වෙයි.

(සියල්ලන්ගේ ඡායාරූප පහලින් බලන්න)

මේ අතර 2019 වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තුවේ එක්වරක් පමණක් කථාකළ මන්ත්‍රීවරුන් 9 දෙනෙක්ද සිටින බවද එම වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරනවා.

ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් (ජාතික ලැයිස්තු/එජාප),
දුනේෂ් ගන්කන්ද (රත්නපුර/එජාප),
එස්.බී. නාවින්න (කුරුණෑගල/එජාප),
ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා (මාතලේ/සන්ධාන),
චතුර සේනාරත්න (ගම්පහ/එජාප),
මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු (කොළඹ/සන්ධාන),
ලොහාන් රත්වත්තේ (මහනුවර/සන්ධාන),
ප්‍රේමලාල් ජයසේකර (රත්නපුර/සන්ධාන),
ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්තන් (යාපනය/ඉ.ත.අ.ක) යන මන්ත්‍රීවරුන් 2019 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුවේ එක් වචනයක් පමණක් කථා කර තිබේ.


Share This:
Related Posts:

Post Top Ad